BUURTVADER PROJECT

/BUURTVADER PROJECT
BUURTVADER PROJECT 2017-12-18T14:23:10+01:00

Wij zijn Marokkaanse jonge vrijwilligers die uit eigen initiatief een werkgroep hebben samen gesteld om de jongeren tussen 12/23 jaar op een positieve manier te benaderen.

HET BUURTVADERS PROJECT

Het project is gericht op een sluitende aanpak op het gebied van jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Om tot een succesvolle inrichting van deze aanpak te komen hebben we een veelvuldige en sterke doelstelling nodig.

 1. Wegwijs maken in de sociale kaart van school en werk
 2. Ouders nauw betrekken en activeren
 3. Als ouder, wat te doen als je gedragsnormen en opvoedingsmethoden niet blijken te werken
 4. Veiligheid en voorkomen van misverstanden tussen de jongeren en de instanties ( zoals, Horeca, bibliotheek, politie etc…)
 5. Bieden van arbeidsmarktperspectief

VERANTWOORDELIJKHEID

 1. Vrijwillig uitvoeren van het buurtvader project
 2. Belangen van de jongeren behartigen.
 3. Jongeren aanspreken op hun gedrag (waar het nodig is).
 4. Bemiddelen tussen jongeren en derden(binnen Lelystad).
 5. Samen met de jongeren bekijken wat de behoefte/problemen zijn en daar wat mee/aan doen.
 6. Ouders goed informeren/adviseren over het belang van het project.

ROL VAN DE BUURTVADERS

Negen van de tien allochtonen en autochtonen voelen zich thuis in Lelystad. Dat is zeer positief te noemen, het is namelijk de basis voor verdere integratie. In Lelystad bestaat een actief vetwerk, bestaande uit zelforganisaties, jongerenorganisaties, vrouwenorganisaties, religieuze organisaties, sleutelfiguren en maatschappelijke instellingen die allerlei activiteiten organiseren gericht op integratie en participatie. Ze zoeken onderling bewust samenwerking, ze krijgen ondersteuning van de gemeente en weten optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die Lelystad biedt als het gaat om activeren en (ver)binden van burgers. Lelystad wordt door velen een voorbeeld genoemd voor integratie.

De Stichting Buurtvaders Lelystad is een van de organisaties die hieraan een bijdrage levert. Dat doen ze inmiddels al10 jaar. En steeds vanuit de gedachte dat door goed communiceren met elkaar er altijd begrip ontstaat, waardoor mogelijke problemen kunnen worden voorkomen.

Buurtvaders zijn geen verlengstuk van de politie, maar in alle gevallen contact leggen met de jongen, zonodig bemiddelen tussen jongeren en bewoners en/of organisaties. Daarnaast organiseren de buurtvaders allerlei sportactiviteiten. Hiervan wordt gebruik gemaakt door grote aantallen van allerlei pluimage, zowel allochtoon als autochtoon. Ook ondersteunen de buurtvaders individuele jongeren bij het oplossen van problemen.

Er is spraken van een goede samenwerking tussen gemeente, politie, allerlei organisaties en de Stichting Buurtvaders.