PROGRAMMA

/PROGRAMMA
PROGRAMMA 2020-07-22T11:20:02+01:00

Jongeren zoeken naar hun eigen identiteit en experimenteren met gedrag. Hierdoor komen ze nogal eens in conflict met hun omgeving. Vaak hebben ze geen toekomstverwachtingen of komen ze niet toe aan het realiseren van een toekomstperspectief. De buurtvaders wijzen deze jongeren de weg in de samenleving.

Het programma van 2016/2020:

Grenzen stellen en perspectieven bieden:

In het kader van “grenzen stellen en perspectieven bieden” zijn de buurtvaders samen met Insaf en VAC een project gestart waar veel themas worden besproken met jongeren, ouders en betrokkenen.

Thema’s worden als volgt gerealiseerd:

 1. Thema 1 Opvoed Party “3 discussieavonden”
 2. Thema 3 met beide benen op de grond “5 discussieavonden”
 3. Thema 4 Grijp je kans “2 rondleidingen”
 4. Thema 2 Mijn kans is jouw kans “12 voetbal trainingen”

Opvoedparty: 

Er wordt vaak gesproken over Marokkaanse ouders en de opvoeding van hun kinderen. Men praat met name veel over het feit dat de Marokkaanse vaders tekort schieten in de opvoeding van hun kinderen en hierdoor vaak geen greep hebben op ze: men is niet op de hoogte van wat er leeft in de wereld van opvoeding en kinderen/pubers. Ook constateert men dat het aanbod van welzijnsinstellingen, hulpverlening en opvoedingsondersteuning niet aansluit aan de wensen van deze doelgroep. Daarom willen wij tijdens deze bijeenkomst er achterkomen hoe er hier over wordt gedacht en hoe de Marokkaanse vaders deze knelpunten ervaren.

Het doel van deze bijeenkomst is drieledig

 1. Dat de Marokkaanse vaders met elkaar in discussie gaan over het onderwerp opvoedin
 2. Te weten wat de knelpunten zijn waar Marokkaanse vaders tegen aanlopen in de opvoeding van hun kinderen.
 3. Te weten wat de wensen en suggesties zijn van de Marokkaanse vaders ten opzicht van de opvoeding van hun kinderen en deze eventueel terugkoppelen naar de professionele organisaties en instanties teneinde deze in hun beleidsnota eventueel mee te nemen.

Meer over thema “opvoedparty

Mijn kans is jouw kans:

Programma:

Het programma wordt opgericht om sociale kwaliteiten en eigenschappen te ontplooien. Onder begeleiding van werkmeester Dick Gerrits de scout van FC Twente, Heracles en Go-Ahead Eagles. De bedoeling is om naast de trainingen een paar club wedstrijden te organiseren waarbij bekende voetballers worden betrokken. zoals Mustafa Saymak, Rochdi Achentech PEC Zwolle en  Youness Mokhtar FC Twente.

Doelstelling:

 1. Rolmodellen in te zetten om jongeren te wijzen op perspectieven
 2. Jongeren af te helpen van hun negatieve zelfbeeld
 3. Motorische achterstanden verminderen
 4. Participatie aan lokale voetbal verenigingen verhogen

Eindtermen:

De thema’s worden afgesloten met een groot toernooi met als doel geld in te zamelen voor de Afdeling kindergeneeskunde van het ziekenhuis in Lelystad (MCL).

grote all stars wedstrijd organiseren met de beste straatvoetballers van Nederland die als voorbeeld kunnen dienen bij deze doelgroep. Ook gaan we een wedstrijd organiseren met de sportiefste jongeren uit Lelystad die gaan voetballen tegen professionele voetballers. Daarvoor krijgen ze een uitgebreide trainingsprogramma vanuit de KNVB, waarin het accent ligt op sportiviteit en samenwerken.

Meer over thema “mijn kans in jouw kans

Met beide benen op grond staan:

In dit thema worden de belangrijkste leefgebieden behandeld:

 1. Arbeid
 2. Gezondheid
 3. Wonen en vrije tijdbesteding
 4. Financiën
 5. Justitie
 6. Scholing en sociale omgeving 

Thema “Financiën”

Vanuit preventieve oogpunt en met in onze achterhoofd dat het voorkomen beter dan genezen is, hebben we vanuit de buurtvaders Lelystad bedacht om een bijeenkomst te organiseren voor jongeren en hun ouders omtrent financieel gebied teneinde een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het financiële gedrag van jongeren puur vanuit preventieve invalshoek met als doel het volgende:

 1. Het vergroten van financiële zelfredzaamheid
 2. Informatie, vaardigheden en kennis vergaren over het ontstaan, herkennen, vermijden en oplossen van financiële problemen.
 3. Het kunnen en durven de hulp te zoeken bij professionals.

Thema “Gezondheid”

Naar aanleiding van onze voorgaande bijeenkomst m.b.t. financiën: omgaan met geld, schulden problematiek, is door vrijwel alle deelnemers naar voren gebracht dat men nog altijd moeite heeft om over bepaalde onderwerpen makkelijk te praten met anderen. Het hebben van schulden is hier een voorbeeld van. Het is nog steeds een taboe om erover te praten. Men is bang voor een slechte reputatie en voor roddels. Men wil liever het voor zichzelf houden. Dit heeft volgens de deelnemers te maken met culturele aspecten.

Vanuit Stichting Buurtvaders hebben we gemerkt dat het kampen met financiële problemen (schulden), ook gevolgen heeft in veel gevallen voor gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst, somberheid, slaapproblemen, verslaving etc. Echter zien we ook dat er weinig tot geen hulp op tijd wordt ingeschakeld. Men blijft in zichzelf lijden tot dat het te laat is of tot dat de problemen erger worden, met alle gevolgen van dien. Dit heeft allemaal te maken met culturele aspecten.

Er wordt nauwelijks over dit soort problemen gesproken. Behalve schaamte kampen deze slachtoffers en hun omgeving met grote angst voor de gevolgen als het geheim bekend wordt. In veel gevallen leidt dit tot excessen waarbij de familie/ gezins-eer belangrijker wordt geacht dan het welzijn van een familielid. Dit is de reden dat wij dit onderwerp bespreekbaar willen maken. Problemen erkennen en bespreken vormt immers een eerste aanzet tot het oplossen ervan. Onnodig bijkomend leed en escalaties kunnen zo voorkomen worden. Het is treurig en onnodig dat het lijden van mensen zo versterkt wordt omdat angst voor schande niet tot het oplossen van problemen leidt, maar tot het ontkennen, verbergen en doodzwijgen ervan. Problemen erkennen en bespreken vormen een eerste aanzet tot het oplossen ervan, wanneer problemen eerder erkent worden en openlijk besproken worden, worden ze beter hanteerbaar en hoeven ze niet uit de hand te lopen.

In deze bijeenkomst willen we aan de orde laten komen wat het belang is van het bespreken van `taboes`die te maken hebben met gezondheidsproblemen als gevolg van financiële problemen. Wat betekent het als mensen uit schaamte en angst voor schande met hun geheimen rond blijven lopen en wat zijn de psychische gevolgen van dit `lijden in stilte`.

Om dit te realiseren hebben we bedacht om iemand (deskundige) uit te nodigen om informatie of misschien wel psycho-educatie te geven aan de deelnemers en vervolgens de discussie aan te wakkeren tussen de deelnemers.

Thema “Arbeid”

Nederland verkeert in economisch zware tijden. Dit heeft als gevolg dat de banen op de arbeidsmarkt schaars zijn en de werkloosheid toeneemt. Jongeren merken dat altijd als eerst. Een laag opleidingsniveau wordt vaak gezien als de belangrijkste oorzaak van hogere werkloosheid onder de Marokkaanse jongeren. Bij nadere analyse blijken echter zowel laag, middelbaar als hoogopgeleide Marokkaanse jongeren vaker werkloos te zijn dan autochtone jongeren. Vooroordelen en discriminatie spelen nog steeds een rol. In de discussie zullen onder andere de volgende vragen aan de orde komen: Hoe ervaren Marokkaanse jongeren jeugwerkloosheid? Welke initiatieven nemen zij om zich hieraan te onttrekken? Welke rol spelen werkgevers eigenlijk? En wat verwachten zij van de overheid?